Репортажна фотография

Всякакви корпоративни събития:


Фотография

200лв за първия час фотография

100лв/час за всеки следващ


Видео

200лв за първия час видео заснемане

100лв/час за всеки следващ

150лв монтаж на видео материал

за подробности за видео-заснемането моля свържете се с нас


Цените са без ДДС5